Fiskemuseum invigt på Em

Fiskemuséet som tidigare fanns i Gula Villan på Jungnerholmarna har flyttats till Em. Anläggningen drivs nu av GUS, Gustaf Ulfsparres Stiftelse.

Invigningen förrättades av Christer Borg, Älvräddarnas ordförande.

Christer Borg, Älvräddarna, inviger museet.

Christer Borg, Älvräddarna, inviger museet.

Fliseryds Sportfiskeklubb har deltagit på Sportfiskarnas kongress

Alf Holmberg (ordf) och Lennart Johansson (sekr) har representerat klubben på Sportfiskarnas kongress, där Sportfiskarnas styrelse och verksamhetsinriktning spikades för två år framåt.

Ny ledamot från östra Götalandsregionen i styrelsen

Bland annat valdes Per Larsson, från Linné Universitet i Kalmar, in i styrelsen. Bra med en representant från östra Småland.