Kontakt

Postadress är: Fliseryds Sportfiskeklubb, Troilius väg 2, 38053 Fliseryd.

Ordförande: Alf Holmberg,  tel 0491-777 09, 070-667 77 79
e-postadress alf.o-hamn@telia.com

Kassör:

Sekreterare: Lennart Johansson, tel 0499-109 22, 072-231 09 10
e-postadress l.a.lennartjohansson@telia.com

Tävlingsansvarig: Elisabeth Holmer, tel 0491-213 82, 070-392 45 65
e-post: elisabeth.holmer@hogsby.se

Båt- och fisketillsynsansvarig: Anders Lundström

Klubbens bankgiro:         5847 – 1806

Klubbens postadress

Fliseryds Sportfiskeklubb
Troilius väg 2
380 53 FLISERYD