Regler för våra vatten

Emån och Kvillen

Fiskesäsong:
Efter laxartad fisk från fastställd premiärdag till och med 30:e september.
Övriga arter fiskas hela året.
Tillåtna redskap:
Emån: Spinn, mete, pimpel, fluga och angel 6 st.
Kvillen: Spinn och fluga.
Maxfångst:
Lax, havsöring och stationär öring: 3 st./dygn och kort (regnbåge räknas ej).
När dagskvoten är fylld ska fisket avslutas.
Minimimått:
Är för havsöring och stationär öring 50 cm respektive för lax 60 cm.
Fisk som inte håller lagstadgat mått skall omedelbart återutsättas.
Under höstsäsong (september – fiskeförbudets inträdande) skall samtliga honor av havsöring och lax ovillkorligen återutsättas oskadda.
Huggkrok får ej användas.
Fångstrapportering:
All fångst av lax, havsöring, öring och regnbåge skall rapporteras. Detta gäller även återutsatt fisk. Även fångst av andra fiskarter får gärna rapporteras.
Övrigt:
För ökad trivsel vid fiskevattnet, visa varandra hänsyn.
Fiska rörligt, markera ej fiskeplatser, påbörja inte ditt fiske alltför nära (minst 30 meter) nedströms en annan fiskare.
I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt. Rengöres noggrant som tack för lånet.
Egen båt skall vara märkt.
Ett fiskekort, ett spö.

Försjö och Skiren

Tillåtna redskap: Spinn, mete, pimpel, fluga och angel (6 st).
I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt. Rengöres noggrant som tack för lånet.
Egen båt skall vara märkt. Motor får ej användas.

Lockegölarna och del av Klogöl

Tillåtna redskap: Spinn, mete, pimpel, fluga och angel (6 st).
Egen båt skall vara märkt. Motor får ej användas

Hällesjöarna

I Stora Hällesjön tillåts: spinn, flugfiske, pimpel samt mete.
I Lilla Hällesjön är endast flugfiske med fluglina tillåtet.
Högst 3 regnbågar får fiskas per dag och kort.
När dagskvoten är fylld ska fisket avslutas. All fångst av regnbåge skall rapporteras.
I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt i Stora Hällesjön.
Rengöres noggrant som tack för lånet.
Egen båt får ej användas. Motor får ej användas.
Flytring får användas.

Övrigt

Ett fiskekort, ett spö.
Beträd ej odlad mark, ej heller bostadstomter utan lov. Allemansrätten är unik, se till att värna om den genom att visa hänsyn.
För en sportfiskare borde det vara självklart att inte lämna skräp efter sig i naturen. Visa att du är en riktig sportfiskare.
HÅLL RENT I NATUREN – VARSAMHET MED ELD SKA IAKTAGAS

OBSERVERA FISKEGRÄNSERNA!

Överträdelse av ovanstående föreskrifter samt gällande bestämmelser medför att rätten att fiska omedelbart förverkas.