Välkommen!

Premiären i Emån flyttas fram två veckor på grund av att det är mycket svårt att komma intill öppet vatten. Det är ca en halv meters snödjup i Fliserydsområdet och ca 3 – 5 meters iskant ut till öppet vatten. Därför har styrelsen beslutat att flytta fram premiären till den 24 mars.

 

OBS! Vattenflödet är högt och det finns förrädiska iskanter vid ån. Var försiktig på premiären! 
Och glöm inte att rapportera fångst!

Fyll i rapportkort på plats vid våra rapportlådor eller mejla till sekreteraren. Rapporteringen är viktig för vår statistik och för uppföljning av vårat arbete.

Klubben har ny postadress

Fliseryds Sportfiskeklubb
Troilius väg 2
380 53 FLISERYD

Fiskekort löser du här!