Välkommen!

Klubbmästerskap i mete 2017 är avgjort!

Jan Larsson är klubbmästare i mete 2017. Jan vann med fångstvikt på 3 350 gram. Grattis!

2:a – Ulla Palmér, fångstvikt 1 670 gram.
3:a – Roger Carlsson, fångstvikt 1 035 gram.

Vattenföringen stiger i Emån

Nu, 2017-09-17, är vattenföringen ca 12 m3/s.
Ökad vattenföring medför att fler fiskar kan ta sig förbi Karlshammar upp till våra fiskevatten.

Glöm inte att rapportera fångst!

Fyll i rapportkort på plats vid våra rapportlådor eller mejla till sekreteraren. Rapporteringen är viktig för vår statistik och för uppföljning av vårat arbete.

Klubben har ny postadress

Fliseryds Sportfiskeklubb
Troilius väg 2
380 53 FLISERYD

Fiskekort löser du här!