Välkommen!

Stora förväntningar på årets premiärfiske då det registrerats ca 750 uppvandrande fiskar på fiskräknaren vid Karlshammars kraftstation under hösten 2018.

 Den varma sommaren har ställt till det för oss i Hällesjöarna!

Vi gjorde en isättning av regnbåge i början av maj månad som var lyckad. Så kom sommarvärmen vilket resulterade i att fisken slutade äta och därmed inte ökade i vikt hos odlarna. Vår plan med en augustiutsättning och en i september/början av oktober gick i stöpet då odlarna bara kunde leverera fisk med vikter runt 0,5 kg/st vilket styrelsen ansåg inte vara acceptabelt.

Vi har därför beslutat att kompensera för det undermåliga höstfisket genom att markant öka mängden utsatt fisk under 2019 och hoppas ni har förståelse för detta!

Styrelsen

Och glöm inte att rapportera fångst!

Fyll i rapportkort på plats vid våra rapportlådor eller mejla till sekreteraren. Rapporteringen är viktig för vår statistik och för uppföljning av vårat arbete.

Fiskekort löser du här!