Välkommen!

Regnbågarna är på hugget i Hällesjöarna!

Regnbåge fångad i Lilla Hällesjön.

Nu börjar fångstrapporterna trilla in från Hällesjöarna. Flera fångster på ca 2,5 kg.

Fisk är isat i maj.

 

Motivering:
Starka fiskbestånd kan ge större mervärden än många tror. Att återställa strömvattenbiotoper och arbeta för fria vandringsvägar är på väg att bli centrala landsbygdsutvecklingsfrågor i nedre delen av Emån.
Fliseryds Sportfiskeklubb har under flera år arbetat för en förbättrad service och tillgänglighet för sportfiskare som vill besöka Emån. Man har satsat stort och visat en tro på framtiden. Samtidigt bedriver man sedan några år tillbaka ett långsiktigt biotopvårdsarbete på de sträckor av Emån som man arrenderar, hela vägen från tillståndsansökan till genomförande.
Genom att tilldela Fliseryds Sportfiskeklubb 2017 års vattendroppe vill Emåförbundet uppmärksamma ideellt engagemang i Emån som ett viktigt led i lokal landsbygdsutveckling.

Fliseryds Sportfiskeklubb är väldigt glad och stolt att ha fått detta pris.

Ett stort tack till Emåförbundet!

Nu är båtarna ilagda i Hällesjöarna (2018-04-19)

Fisket i Emån.

Få fångstrapporter från vårfisket hittills. Orsaken är troligen den låga vattenföringen under 2017 samt de svampinfektioner som konstaterats på fisken under hösten 2017.

Och glöm inte att rapportera fångst!

Fyll i rapportkort på plats vid våra rapportlådor eller mejla till sekreteraren. Rapporteringen är viktig för vår statistik och för uppföljning av vårat arbete.

Fiskekort löser du här!