Välkommen!

Samtliga båtar i våra fiskevatten är nu upptagna för vinterförvaring (2018-11-03).

Den varma sommaren har ställt till det för oss i Hällesjöarna!

Vi gjorde en isättning av regnbåge i början av maj månad som var lyckad. Så kom sommarvärmen vilket resulterade i att fisken slutade äta och därmed inte ökade i vikt hos odlarna. Vår plan med en augustiutsättning och en i september/början av oktober gick i stöpet då odlarna bara kunde leverera fisk med vikter runt 0,5 kg/st vilket styrelsen ansåg inte vara acceptabelt.

Vi har därför beslutat att kompensera för det undermåliga höstfisket genom att markant öka mängden utsatt fisk under 2019 och hoppas ni har förståelse för detta!

Styrelsen

 

 

 

Fånga största fisken av varje art i klubbens vatten!
Start 1 september till 31 december.
Läs mer om tävlingen här.


Motivering:
Starka fiskbestånd kan ge större mervärden än många tror. Att återställa strömvattenbiotoper och arbeta för fria vandringsvägar är på väg att bli centrala landsbygdsutvecklingsfrågor i nedre delen av Emån.
Fliseryds Sportfiskeklubb har under flera år arbetat för en förbättrad service och tillgänglighet för sportfiskare som vill besöka Emån. Man har satsat stort och visat en tro på framtiden. Samtidigt bedriver man sedan några år tillbaka ett långsiktigt biotopvårdsarbete på de sträckor av Emån som man arrenderar, hela vägen från tillståndsansökan till genomförande.
Genom att tilldela Fliseryds Sportfiskeklubb 2017 års vattendroppe vill Emåförbundet uppmärksamma ideellt engagemang i Emån som ett viktigt led i lokal landsbygdsutveckling.

Fliseryds Sportfiskeklubb är väldigt glad och stolt att ha fått detta pris.

Ett stort tack till Emåförbundet!

Och glöm inte att rapportera fångst!

Fyll i rapportkort på plats vid våra rapportlådor eller mejla till sekreteraren. Rapporteringen är viktig för vår statistik och för uppföljning av vårat arbete.

Fiskekort löser du här!