Välkommen!

Fisket i Emån

Hittills (2019-04-18) har det rapporterats fångst av 11 fiskar. De flesta är havsöringar ca 3 – 5 kg. Även en hybrid lax/havsöring har fångats.

Och glöm inte att rapportera fångst!

Fyll i rapportkort på plats vid våra rapportlådor eller mejla till sekreteraren. Rapporteringen är viktig för vår statistik och för uppföljning av vårat arbete.

Fiskekort löser du här!

Under premiärdagen rapporterades det in fångster av 3 havsöringar, alla 70 – 80 cm långa.