Välkommen till Fliseryds Sportfiskeklubb

Hjälp oss bli bättre, svara på medlemsenkäten!

Klubben behöver stämma av hur du ser på vår verksamhet och vad vi behöver utveckla framöver. Därför har vi beslutat att skicka ut en medlemsenkät (på lite olika sätt) som underlag för vår planering framöver. Du kan svara på enkäten digitalt här på hemsidan.

Svara senast den 31 mars 2020.

Klubbmästerskapet i pimpel den 15 februari ställs in!

Avsaknaden av is medför att klubbtävlingen ställs in.
Tävlingsledningen

Läs mer här.