Välkommen till Fliseryds Sportfiskeklubb

Nu är båtarna sjösatta i Stora Hällesjön.

Båtbryggan vid Stora Hällesjön.

Båtarna i Skiren, Försjö och Emån kommer att läggas i till helgen (21 – 22 mars).

Hjälp oss bli bättre, svara på medlemsenkäten!

Klubben behöver stämma av hur du ser på vår verksamhet och vad vi behöver utveckla framöver. Därför har vi beslutat att skicka ut en medlemsenkät (på lite olika sätt) som underlag för vår planering framöver. Du kan svara på enkäten digitalt här på hemsidan.

Svara senast den 31 mars 2020.

Läs mer här.