Klogöl

Klogöl är en humös (brunfärgat vatten) skogssjö. Klubbens mesta vildmarksvatten. För att komma till sjön måste du köra ca 3 km på skogsbilväg. Omgivningarna består till största delen av hällmarkstallskog. Sjön är 5 ha stor och maxdjupet är 8 m. Endast abborre förekommer i sjön.

Fiskeregler

Tillåtna fiskemetoder är mete, spinn, fluga och pimpel.

Klogöl, norra delen

Klogöl, norra delen

Klogöl, södra delen

Klogöl, södra delen