Biotopvårdsgruppen

Målsättning:

Klubben ska bedriva god och kvalificerad fiskevård i sina vatten.

Biotopvårdsgrupp

Under 2015 startades en biotopvårdsgrupp som ansvarar för klubbens biotopvårdsarbete.
Gruppen samarbetar med fiskeintressenterna i nedre delarna av Emån samt med Gustaf Ulfsparres Stiftelse (GUS), Emåförbundet, Mönsterås kommun och Sportfiskarna.

Biotopvårdsarbetet kommer i första hand fokusera på att restaurera vattnen på Jungnerholmarna för att optimera förutsättningarna för lek och uppväxtområde för lax och havsöring.
Följ hur arbetet fortskrider nedan: