Emån

Jodå,den här bumlingen togs upp för ett par snabba bilder innan den fick friheten åter, som man bör. Fångstman: Jan Johansson 2016-03-13. Foto Michael Johansson.

Jodå,den här bumlingen togs upp för ett par snabba bilder innan den fick friheten åter, som man bör. Fångstman: Jan Johansson 2016-03-13. Foto Michael Johansson.

Fliseryds SFK arrenderar en betydande sträcka (ca: 25 km) av Emån som Klubben upplåter för sportfiske mot lösande av fiskekort.
Övernattningsmöjligheter med bekvämligheter erbjuds vid klubbens fiskecamp till låga priser
Arrendesträckan börjar vid Ryssäng uppströms Finsjö och sträcker sig ner till Stockholmarna.
Åsträckan är rik på strömmande partier och lämpar sig utmärkt för flug- och spinnfiske.
2001 färdigställdes nya fiskvägar förbi Finsjös kraft-stationer. Fisken kan nu passera Finsjö och ta sig ända upp till Högsby. Detta innebär att nya strömmar i klubbens vatten bl.a. Högserum kan bli intressant fiskeplats i framtiden.
Det finns givetvis flera intressanta fiskeplatser. Fisket får bedrivas av både spinn- och flugfiskare på hela sträckan. Någon zonindelning för spinn- respektive flugfiske finns således ej. Det är gott om utrymme för de fiskande och någon risk för trängsel vid vattnet föreligger ej. Oftast kan den fiskande välja ut ett ”eget” intressant strömparti som kan avfiskas i lugn och ro.

Fiskeregler

Öring under 50 cm och lax under 60 cm skall återutsättas.
Användning av huggkrok är förbjudet.
Under höstsäsong (1-30 september) skall samtliga havsöringar och laxar ovillkorligen återutsättas.
OBS! All fångst måste rapporteras, även fångster som återutsätts.

Emån vid Vällingströmmen.

Emån vid Vällingströmmen.