Kvillen

Kvillen är en 4 km lång förgrening av Emån som sammanrinner med Emåns huvudfåra i Fliseryds samhälle.
Denna förgrening (kvill) är tillgänglig för lax och havsöring.
Kvillen är annars mest känd för sitt fina bestånd av stationär öring.
Ån är fint strömmande i så gott som hela sin sträckning.

Fiskeregler

Både spinn- och flugfiske samt mete är tillåtet i Kvillen.
Observera att all öring under 50 cm och Lax under 60 cm måste återutsättas.
Under höstfisket gäller samma bestämmelser som i Emåns huvudfåra beträffande huggkrok samt återutsättning av lax- och öring.

Kvillen

Kvillen