Biotopvårdsarbetet i Cylinderkvillen klart för 2016

Biotopvårdsarbetet med Hartijokki-metoden klart i Cylinderkvillen

Klubbens biotopvårdsgrupp har restaurerat lek och uppväxtområden med Hartijokki-metoden. Syftet är att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för lax och öring, men även andra fiskarter och bottenfauna gynnas. Läs rapport (pdf).

Före och efter biotopvårdsåtgärd i Cylinderkvillen.

Före och efter biotopvårdsåtgärd i Cylinderkvillen.

Cylinderkvillen efter åtgärd.

Cylinderkvillen efter åtgärd.

Fliseryds Sportfiskeklubbs Biotopvårdsgrupp som arbetat med åtgärden i Cylinderkvillen (dock saknas en person på bilden).

Fliseryds Sportfiskeklubbs Biotopvårdsgrupp som arbetat med åtgärden i Cylinderkvillen (dock saknas en person på bilden).