Aktuell ställning

Anton Cederholm forsätter ösa in poäng med fler fiskar och utökar därmed sin ledning. Dessutom välkomnar vi Kennerth Johnsson in i tävlingen. Han rapporterar fångster av färna och sarv.

Anton Cederholm men en av sina fina fångster.

Klicka på tabellen för att se nuvarande ställning!

(uppdaterad 2018-11-05)