Fiskekort och medlemskap

Medlemskap

När du löser medlemsavgift, årskort, veckokort och dygnskort är du junior till och med 18 års ålder.
I Emån och sjöarna (exkl. Hällesjöarna) får du som är medlem fiska fritt till och med 15 års ålder.
Du måste vara medlem för att få köpa årsfiskekort.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften gäller kalenderår och är för senior 100 SEK och junior 25 SEK. En extra avgift på 100 SEK tillkommer för medlemmar med utländsk postadress.
Är du intresserad av medlemskap och årsfiskekort så kan du kontakta sekreteraren – gå in på kontaktsidan.

Båtar
I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt. Rengöres noggrant som tack för lånet.

Fiskekort

Emåns dygnsfiskekort
Från premiären tom 30/4 200 SEK
1/5 – 31/8: 100 SEK
1/9 – 30/9: 200 SEK

Emåns veckofiskekort
Endast 31/6 – 31/8 250 SEK (junior 100 SEK)

Emåns årsfiskekort
Gäller alla sjöar förutom Hällesjöarna
OBS! För medlemmar 700 SEK (junior 150 SEK)

Hällesjöarna
Dagfiskekort 200 SEK
Årsfiskekort (OBS! För medlemmar) 1000 SEK och juniorer 500 SEK.

Övriga sjöar
Övriga sjöar, dvs. Skiren, Försjön, Lockegöl och del av Klogöl.
Dygnsfiskekort 100 SEK.
Årsfiskekort (OBS! För medlemmar) 350 SEK

Bestämmelser årskort

Samtliga årskort berättigar familjen till fiske i innehavarens sällskap och på dennes fiskekvot, under förutsättning att var och en fiskande är klubbmedlem. Beträffande barnen gäller familjeregeln upp till och med 15 års ålder.

Betalning

Betalning sker via klubbens bankgiro 5847-1806. Ange namn, adress och födelsenummer samt vad betalningen avser. Vid fel inbetald avgift sändes fiskekortet mot postförskott + postförskottsavgift.

Bank account
SE 1580000008331138408456 BIC/SWIFT SWEDSESS