Fliseryds Sportfiskeklubb har deltagit på Sportfiskarnas kongress

Alf Holmberg (ordf) och Lennart Johansson (sekr) har representerat klubben på Sportfiskarnas kongress, där Sportfiskarnas styrelse och verksamhetsinriktning spikades för två år framåt.

Ny ledamot från östra Götalandsregionen i styrelsen

Bland annat valdes Per Larsson, från Linné Universitet i Kalmar, in i styrelsen. Bra med en representant från östra Småland.