Fliseryds Sportfiskeklubb har deltagit på Gäddans dag

Fliseryds Sportfiskeklubb har deltagit på Gäddans dag i Mönsterås. Klubben har informerat om sina fiskevatten och sin verksamhet. Roligt med så många intresserade besökare!

Många intresserade på Gäddans dag 2016-04-17.

Många intresserade på Gäddans dag 2016-04-17.