Fiskeligan

Vad är Fiskeligan?

Fliseryds SFK anordnar en årlig klubbtävling i specimenfiske med start 2018. Specimenfiske handlar om att fånga så stora fiskar av så många arter som möjligt. Den största laxen ger lika mycket poäng som den största färnan eller sutaren. Att fånga många och ovanliga arter kan därför vara lika poänggivande som att fånga flera stora abborrar eller gäddor. En viktig skillnad från våra andra klubbtävlingar är att denna tävling pågår under hela året. Genom att följa den löpande rapporteringen på klubbens hemsida så kan ni se den aktuella ställningen och bedöma var det finns poäng att hämta.

Att meta i Emån kan ge många arter och därmed poäng i Fiskeligan. Här är en storfiskare med en fin braxen från Gåsgöl.

Förhoppningen från tävlingsledningens sida är vi i denna tävling ska kunna samla alla årets storfångster på ett ställe, öka kunskapen om vilka arter som simmar i klubbens vatten och kunna dela ut pris till klubbens mest mångsidiga och framgångsrika sportfiskare. Med ett av Sveriges artrikaste vattendrag i tävlingen så är möjligheterna till poäng många!

Regler

Anmäl fisk

Aktuell ställning

Vinnare av Fiskeligan