Försjö

Försjö är en näringsfattig sjö med sköna omgivningar av hällmarkstallskog. Vattnet är klart och stränderna är blockrika eller av hällmark avlästa av kärrmarker. Sjön är 96 ha stor och maxdjupet är 8,9 meter och är beläget i södra delen av sjön. Försjö kalkades första gången 1977 och kalkas regelbundet sedan dess.
Sjön har goda bestånd av abborre, gädda, mört och sutare.
Mönsteråsleden passerar vid södra delen av sjön.

Fiskeregler

Tillåtna fiskemetoder är mete, spinn, fluga, mete, pimpel och angelkrok (max 6 st).
Klubben har två roddbåtar i sjön som får lånas fritt av de som har fiskekort. Som tack rengörs båtarna väl efter fisketuren. Det är inte tillåtet att använda båtmotor i sjön.

Försjö, södra delen.

Försjö, södra delen.