Stora och Lilla Lockegöl

Stora och Lilla Lockegöl är två små sjöar som finns uppströms Försjö. Sjöarna kalkas regelbundet. Vattnet är humöst (brunfärgat).
Stora Lockegöl är ca 2 ha stor och har ett maxdjup på 3,7 m. Stränderna är till stora delar vassrika. Omgivningarna är i stor utsträckning granskog. En liten stuga ligger vid sjöns östra strand.
Lilla Lockegöl är ca 1 ha stor, men djupare än stora. Maxdjupet är 8,6 m. Stränderna har en bård av vass. Omgivningarna är till stora delar hällmarksskog med tall.
I sjöarna förekommer abborre och gädda.

Fiskeregler

Tillåtna fiskemetoder är mete, spinn, fluga, pimpel och angelkrok (max 6 st.)

Lilla Lockegöl

Lilla Lockegöl

Stora Lockegöl

Stora Lockegöl