Regler för våra vatten 2022

Emån och Kvillen

Fiskekort: Dygnskort gäller från visst klockslag dag 1 fram till samma klockslag dag 2, det vill säga 24 timmar. Årskort gäller kalenderår.

Fiskesäsong: Fisket efter laxartad fisk är från fastställd premiärdag till och med 30:e september. Övriga ej fredade fiskarter från premiären till och med 31 december. Fiske med fisk som bete är förbjudet mellan kl 22:00 till kl 05:00. Premiärhelgen (lö-Sö) är fiske reserverat enbart för klubbens medlemmar med giltigt årskort. Allmänna fisket som är öppet för alla med fiskekort gäller från måndagen efter premiärhelgen.

Tillåtna redskap Emån och Kvillen: Spinn, mete, fluga

Maxfångst: Varje dygnskort berättigar att ta upp 1 havsöring eller lax och för fiskare med årskort max 2 havsöringar/laxar per fiskare och månad. Regnbåge och annan fenklippt fisk ska tas upp (men räknas inte).

Minimått för havsöring och stationär öring är 50 cm. Lax 60 cm. Fisk som inte håller lagstadgat mått skall omedelbart återutsättas. Under höstsäsong (1-30 september) skall samtliga havsöringar och laxar ovillkorligen återutsättas.

Huggkrok får ej användas

Fångstrapportering: All fångst av lax, havsöring, öring och regnbåge skall rapporteras. Detta gäller även återutsatt fisk. Även fångst av andra fiskarter ska om möjligt rapporteras.

Övrigt: För ökad trivsel vid fiskevattnet, visa varandra hänsyn. Fiska rörligt, markera ej fiskeplatser, påbörja inte ditt fiske alltför nära (minst 30m) nedströms annan fiskare etc.
I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt. Rengörs noggrant efter användning som tack för lånet.
Egen båt skall vara märkt med namn och telefon, väl synligt.
Ett fiskekort, ett spö gäller. Se undantag för familjeregeln. (se under övergripande nedan).
I Emån och Kvillen gäller att juniorer < 15 år som har medlemskort fiskar fritt utifrån reglerna för vattnet.

Sjöarna

Fiskekort: Dygnskort gäller från visst klockslag dag 1 fram till samma klockslag dag 2, det vill säga 24 timmar. Årskort gäller kalenderår.

Försjö och Skiren

Fiskesäsong: Fiske hela året.
Tillåtna redskap: Spinn, mete, pimpel, fluga och angel 6 st.
Övrigt: I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt. Rengörs noggrant efter användning som tack för lånet.
Egen båt skall vara märkt med namn och telefon väl synligt. Inga motorer får användas.
Juniorer < 15 år som har medlemskort fiskar fritt utifrån reglerna för vattnet.

Lockegölarna och del av Klogöl

Fiskesäsong: Fiske hela året.
Tillåtna redskap: Spinn, mete, pimpel, fluga och angel 6 st.
Övrigt: Egen båt skall vara märkt med namn och telefon väl synligt. Inga motorer får användas.
Juniorer < 15 år som har medlemskort fiskar fritt utifrån reglerna för vattnet.

Hällesjöarna

Fiskekort: Dagkort gäller viss dag/datum. Årskort gäller kalenderår.

Generellt: Högst 2 regnbågar får tas upp per dag och kort. Högst 8 fiskar/månad gäller för fiskare som har årskort. När dagskvoten är fylld ska fisket avslutas.
All fångst av regnbåge skall rapporteras.
Egen båt får ej användas. Inga motorer får användas.
Flytring får användas.
Regeln 1 spö per kort gäller inte om juniorer < 15 år fiskar i förälders sällskap, då gäller ett spö per person men alla fiskar på ett korts fångstkvot. Junior som fiskar utan förälder ska ha juniorkort.

Stora Hällesjön

Fiskesäsong: Fiske hela året.
Tillåtna redskap: Spinn, flugfiske, pimpel samt mete. Ett spö/kort gäller (överträdelse beivras med avstängning från fiske i Hällesjöarnas vatten).
Isfiske efter abborre, regnbåge med 1 spö/kort (pimpel, mete).
Isfiske efter gädda med 6 ismetespö/angeldon per fiskekort är tillåtet.
Övrigt: Egen båt får inte användas. Inga motorer får användas.
I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt i Stora Hällesjön. Rengörs noggrant efter användning som tack för lånet.

Lilla Hällesjön

Fiskesäsong: Fiske hela året när det går att flugfiska.
Tillåtna redskap: Endast flugfiske med fluglina tillåtet. Ett spö/kort gäller(överträdelse beivras med avstängning från fiske i Hällesjöarnas vatten).
Isfiske är inte tillåtet.

Övergripande

Junior: Du är junior till och med du fyllt 19 år.
Bestämmelser årskort: För att köpa årskort måste du vara medlem.
Familjeregeln: Berättigar familjen till fiske i årskortsinnehavarens sällskap och på dennes fångstkvot, under förutsättningen att var och en fiskande är klubbmedlem. Beträffande barnen gäller familjeregeln upp till 15 års ålder.
Fisketillsyn: Fisketillsynspersoner har rätt att använda elmotor i alla klubbens vatten.
Övrigt: Beträd ej odlad mark, ej heller bostadstomter utan lov. Allemansrätten är unik, se till att värna om den genom att visa hänsyn.

HÅLL RENT I NATUREN – För en sportfiskare borde det vara självklart att inte lämna skräp efter sig i naturen.

VARSAMHET MED ELD SKA IAKTAGAS! Ha kontroll på tider för eldningsförbud.

OBSERVERA FISKEGRÄNSERNA!
Överträdelse av ovanstående föreskrifter samt gällande bestämmelser medför att rätten att fiska omedelbart förverkas.