Regler för våra vatten 2021

Emån och Kvillen

Fiskesäsong: Premiärhelgen (lö-Sö) är fiske reserverat enbart för klubbens medlemmar. Allmänna fisket som är öppet för alla med fiskekort gäller från måndagen efter premiärhelgen. Fisket efter laxartad fisk är från fastställd premiärdag till och med 30:e september. Övriga ej fredade fiskarter från premiären till och med 31 december.

Tillåtna redskap Emån och Kvillen: Spinn, mete, fluga

Maxfångst: Lax, havsöring och stationär öring 2 st per dygn och kort (regnbåge räknas ej). När dagskvoten är fylld skall fisket avslutas.

Minimått för havsöring och stationär öring är 50 cm. Lax 60 cm. Fisk som inte håller lagstadgat mått skall omedelbart återutsättas. Under höstsäsong (1-30 september) skall samtliga havsöringar och laxar ovillkorligen återutsättas.

Huggkrok får ej användas

Fångstrapportering: All fångst av lax, havsöring, öring och regnbåge skall rapporteras. Detta gäller även återutsatt fisk. Även fångst av andra fiskarter ska om möjligt rapporteras.

Övrigt: För ökad trivsel vid fiskevattnet, visa varandra hänsyn. Fiska rörligt, markera ej fiskeplatser, påbörja inte ditt fiske alltför nära (minst 30m) nedströms annan fiskare etc.
I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt. Rengörs noggrant efter användning som tack för lånet.

Egen båt skall vara märkt med namn och telefon, väl synligt.

Ett fiskekort, ett spö gäller.

Sjöarna

Försjö och Skiren

Fiskesäsong: Fiske hela året.
Tillåtna redskap: Spinn, mete, pimpel, fluga och angel 6 st.
Övrigt: I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt. Rengörs noggrant efter användning som tack för lånet.
Egen båt skall vara märkt med namn och telefon väl synligt. Inga motorer får användas.

Lockegölarna och del av Klogöl

Fiskesäsong: Fiske hela året.
Tillåtna redskap: Spinn, mete, pimpel, fluga och angel 6 st.
Övrigt: Egen båt skall vara märkt med namn och telefon väl synligt. Inga motorer får användas.

Hällesjöarna

Generellt: Högst 2 regnbågar får tas upp per dag och kort. Högst 8 fiskar/månad gäller för fiskare som har årskort. När dagskvoten är fylld ska fisket avslutas.
All fångst av regnbåge skall rapporteras.
Egen båt får ej användas. Inga motorer får användas.
Flytring får användas.

Stora Hällesjön

Fiskesäsong: Fiske hela året.
Tillåtna redskap: Spinn, flugfiske, pimpel samt mete. Ett spö/kort gäller (överträdelse beivras med avstängning från fiske i Hällesjöarnas vatten).
Isfiske efter abborre, regnbåge med 1 spö/kort (pimpel, mete).
Isfiske efter gädda med 3 spö/angeldon per fiskekort är tillåtet.
Övrigt: Egen båt får inte användas. Inga motorer får användas.
I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt i Stora Hällesjön. Rengörs noggrant efter användning som tack för lånet.

Lilla Hällesjön

Fiskesäsong: Fiske hela året när det går att flugfiska.
Tillåtna redskap: Endast flugfiske med fluglina tillåtet. Ett spö/kort gäller(överträdelse beivras med avstängning från fiske i Hällesjöarnas vatten).
Isfiske är inte tillåtet.

Övergripande

Fiskekort (dag- respektive dygnskort):
– Grönt fiskekort – Hällesjöarna
– Gult fiskekort – Emån och Sjöarna (Försjö, Skiren, Lockegöl och del av Klogöl)
– Blått kort – Sjöarna (Försjö, Skiren, Lockegöl och del av Klogöl)

Övrigt: Regeln 1 spö per kort gäller inte om ungdom < 15 år fiskar i förälders sällskap då gäller ett spö per person men alla fiskar på ett korts fångstkvot.
Beträd ej odlad mark, ej heller bostadstomter utan lov. Allemansrätten är unik, se till att värna om den genom att visa hänsyn.
För en sportfiskare borde det vara självklart att inte lämna skräp efter sig i naturen.
HÅLL RENT I NATUREN – VARSAMHET MED ELD SKA IAKTAGAS (Ha kontroll på tider för eldningsförbud).
OBSERVERA FISKEGRÄNSERNA!
Överträdelse av ovanstående föreskrifter samt gällande bestämmelser medför att rätten att fiska omedelbart förverkas.