2017 Projekt motorvinsch

Fliseryds Sportfiskeklubb har med hjälp av fiskevårdsbidrag från Sportfiskarna köpt in en motorvinsch. Ett mycket bra redskap vid restaurering av rensade sträckor där det inte går att komma fram med grävmaskin. Vinschen har använts vid restaurering av Mejerikvillen på Jungnerområdet under 2017.

Restaurering med motorvinsch i Mejerikvillen, Jungnerområdet, Emån

En tredjedel av planerad sträcka hanns med under 2017. Resterande del kommer att genomföras under 2018. Arbetet föls upp med elfiske.
Läs mer om restaurering av Mejerikvillen 2017 här.