Regler

Regler:

 • De tio längsta fiskarna inom varje fiskart ger poäng vid årets slut (10 för största, 9 för näst största o.s.v.). När en lista är full (10 fiskar) åker minsta fisken ur när en större fisk anmäls och godkänns.
 • Tävlingen pågår från 1 september till 31 december under innevarande år. Fångster ska anmälas senast 30 dagar efter fångsten och senast 7 januari 2019.
 • Den deltagare som har den högsta sammanlada poängen vid tävlingens slut står som vinnare.
 • Fisken skall vara spöfångad med sportfiskemässiga metoder (mete, spinn, fluga, trolling/dragrodd, pimpel och ismete – ej angel eller gäddsax) i klubbens vatten och i enlighet med gällande regler i aktuellt vatten.
 • Deltagare ska vara betalande medlem i Fliseryd SFK vid fångst av fisk som anmäls till tävlingen
 • Fiskens storlek bedöms baserat på längd. Om två fiskar mäter in på samma längd så delas poängen (delad förstaplats ger således 9,5 p till vardera fisk och nästa fisk på listan får 8 p) .
 • Fisk anmäls genom anmälningsformuläret på klubbens hemsida. I anmälan ska följande ingå:
  • Medlemsnummer
  • Fiskarens namn och kontaktuppgifter
  • Datum för fångst
  • Fiskart
  • Vikt (frivilligt)
  • Längd (närmaste centimeter, fisken mäts med stjärtfenans lober sammanförda)
  • Fångstplats (vattendrag)
  • Fiskemetod och bete
  • Dessutom ska två bilder bifogas: (1) en på fångstmannen tillsammans med fisken där klubbens vatten syns i bakgrunden och (2) en närbild på fisken med referens (t.ex. måttband) där längden tydligt framgår. Bilderna ska vara av så pass bra kvalitet att det går att bedöma art och storlek på fisken.
 • Skyddade arter som mal och ål ger inga poäng men rapportera gärna bifångster av sådana arter till styrelsen för kännedom. I övrigt ingår alla fiskarter i tävlingen.
 • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att underkänna anmälningar som bryter mot någon av ovanstående regler.
 • Tävlingsledningen utser enhälligt vinnaren
 • Genom att anmäla fisk till tävlingen så godkänner anmälaren att bilder och uppgifter i anmälan får lagras av Fliseryds Sportfiskeklubb och publiceras på klubbens hemsidan. Mer information om klubbens hantering av personuppgifter hittar ni här.