2016 Projekt Hartijokiverktyg

Under 2016 ansökte Emsfors Sportfiskeklubb och Fliseryds Sportfiskeklubb om fiskevårdsbidrag från Sportfiskarna om inköp av Hartijokiverktyg. 4 uppsättningar av verktygen köptes in. Verktygen finns tillgängliga för nedre Emåns fiskeintressenter för användning i sina respektive biotopvårdsarbete.

Arbete med Hartijokimetoden i Cylinderkvillen, Jungnerområdet, Emån.

Fliseryds Sportfiskeklubb har genomfört restaurering av nedre delen av Cylinderkvillen på Jungnerområdet, Fliseryd. Läs mer om resultaten här.