Policyer

Inom Mönsterås kommun arbetar man aktivt med certifiering av föreningar. Inom detta arbete tas det fram tre policyer. Dessa redovisas nedan.

Jämstäldhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

ANDT-policy (Ej antagen ännu)