Hantering av personuppgifter

Så här hanterar Fliseryds Sportfiskeklubb personuppgifter

Fliseryds Sportfiskeklubb hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig, till exempel när du löser medlemskap eller köper fiskekort. De uppgifter vi behöver är ditt namn, födelsedatum, postadress, e-postadress och telefonnummer.

När du är medlem i Fliseryds Sportfiskeklubb hanterar vi dina personuppgifter tillsammans med medlemsnummer, medlemskategori (junior/senior, kvinna/man) vilken typ av fiskekort du har, när fiskekortet är betalt och vilket år fiskekortet och medlemskapet gäller. De flesta uppgifterna finns med på ditt medlemskort respektive årsfiskekort.

När du är förtroendevald eller har specifikt uppdrag inom klubben registreras även detta i medlemsregistret.

Uppgifterna i medlemsregistret används för att kalla till klubbmöten, årsmöten, erbjudanden om att förnya sitt medlemskap och fiskekort samt att informera medlemmarna om klubbens verksamhet. Uppgifterna används också för att ta fram övergripande, ej personifierad, statistik till klubbens egna ändamål, t ex verksamhetsberättelse. Inga personuppgifter lämnas vidare till tredje part.

Vid köp av fiskekort via iFISKE.se registreras namn, adress, telefon och e-postadress. Dessa uppgifter används för att hantera betalning och för identifiering i samband med fisketillsyn.

I samband med fångstrapportering hanteras namn och telefonnummer samt inom viss tävlingsverksamhet även kopplad till bild. Bilden används för att identifiera fiskart och storlek på fångst samt för att identifiera fångstplats.

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter Fliseryds Sportfiskeklubb lagrar om dig. Om du anser informationen är felaktig eller om du inte längre vill kvarstå kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt medlemsregister.

En sådan begäran ska vara skriftlig och personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Fliseryds Sportfiskeklubb
Troilius väg 2
384 73 Fliseryd.