Biotopvårdsprojektet fortsätter på Jungnerholmarna, en av Emåns ”barnkammare”!

I veckan som gått (20 – 22/9) har biotopvårdsarbetet fortsatt.

Mejerikvillen

Nyanlagd lekbotten och stenutläggning i nedre delen av Mejerikvillen.

Nyanlagd lekbotten och stenutläggning i nedre delen av Mejerikvillen.

Cylinderkvillen

Arbetet fortgår i Cylinderkvillen.

Arbetet fortgår i Cylinderkvillen.

 Sågkvarnskvillen

Dämningsanordning borttagen och lekbotten anlagd i Sågkvarnskvillen.

Dämningsanordning borttagen och lekbotten anlagd i Sågkvarnskvillen.

Projektet sker i samarbete med Emåförbundet, Mönsterås kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län och Gustaf Ulfsparres stiftelse, GUS. Projektet ingår i Emåprojektet.