Fliseryds Sportfiskeklubb har tilldelats Emåförbundets vattenpris 2017, Vattendroppen

Motivering:
Starka fiskbestånd kan ge större mervärden än många tror. Att återställa strömvattenbiotoper och arbeta för fria vandringsvägar är på väg att bli centrala landsbygdsutvecklingsfrågor i nedre delen av Emån.
Fliseryds Sportfiskeklubb har under flera år arbetat för en förbättrad service och tillgänglighet för sportfiskare som vill besöka Emån. Man har satsat stort och visat en tro på framtiden. Samtidigt bedriver man sedan några år tillbaka ett långsiktigt biotopvårdsarbete på de sträckor av Emån som man arrenderar, hela vägen från tillståndsansökan till genomförande.
Genom att tilldela Fliseryds Sportfiskeklubb 2017 års vattendroppe vill Emåförbundet uppmärksamma ideellt engagemang i Emån som ett viktigt led i lokal landsbygdsutveckling.

Fliseryds Sportfiskeklubb är väldigt glad och stolt att ha fått detta pris.

Ett stort tack till Emåförbundet!

Klubbmästerskap i mete 2017

Klubbmästerskapet avgjordes vid Gåsgöl i Emån den 17 september. Sju klubbmedlemmar ställde upp.
Jan Larsson tog hem klubbmästerskapet i mete 2017. Jan vann med fångstvikt på
3 350 gram. Grattis!
2:a – Ulla Palmér, fångstvikt 1 670 gram.
3:a – Roger Carlsson, fångstvikt 1 035 gram.

Fliseryd Sportfiskeklubb på Gäddans dag

Full aktivitet på klubbens station på Gäddans dag

Klubbens kasttävling var en populär aktivitet. 73 barn och 16 vuxna deltog i tävlingen. Alla barn som lyckades kasta in ”kastvikten” i ringarna vann ett metspö. Grattis alla vinnare! Övriga vinnare meddelas personligen.
Tack Mönsterås kommun för ett bra arrangemang!

Klubbmästerskap i pimpel avgjort på Försjön!

Sex tappra medlemmar samlades vid Försjön lördagen den 4 februari för att göra upp om klubbmästerskapet i pimpel 2017.

Trots ymnigt snöfall fångades nästa 3,5 kg fisk under tävlingen.

Ulla Palmér korades som klubbmästare i pimpel 2017.

Årets resultatet blev följande:
1:a Ulla Palmér 980 gr.
2:a Elisabeth Holmer 750 gr.
3:a Roger Carlsson 650 gr.
4:a Jan Larsson 630 gr.
5:a Lennart Johansson 190 gr.
6:a Jouko Kaltio 140 gr.


Biotopvårdsarbetet i Cylinderkvillen klart för 2016

Biotopvårdsarbetet med Hartijokki-metoden klart i Cylinderkvillen

Klubbens biotopvårdsgrupp har restaurerat lek och uppväxtområden med Hartijokki-metoden. Syftet är att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för lax och öring, men även andra fiskarter och bottenfauna gynnas. Läs rapport (pdf).

Före och efter biotopvårdsåtgärd i Cylinderkvillen.

Före och efter biotopvårdsåtgärd i Cylinderkvillen.

Cylinderkvillen efter åtgärd.

Cylinderkvillen efter åtgärd.

Fliseryds Sportfiskeklubbs Biotopvårdsgrupp som arbetat med åtgärden i Cylinderkvillen (dock saknas en person på bilden).

Fliseryds Sportfiskeklubbs Biotopvårdsgrupp som arbetat med åtgärden i Cylinderkvillen (dock saknas en person på bilden).

 

Biotopvårdsprojektet fortsätter på Jungnerholmarna, en av Emåns ”barnkammare”!

I veckan som gått (20 – 22/9) har biotopvårdsarbetet fortsatt.

Mejerikvillen

Nyanlagd lekbotten och stenutläggning i nedre delen av Mejerikvillen.

Nyanlagd lekbotten och stenutläggning i nedre delen av Mejerikvillen.

Cylinderkvillen

Arbetet fortgår i Cylinderkvillen.

Arbetet fortgår i Cylinderkvillen.

 Sågkvarnskvillen

Dämningsanordning borttagen och lekbotten anlagd i Sågkvarnskvillen.

Dämningsanordning borttagen och lekbotten anlagd i Sågkvarnskvillen.

Projektet sker i samarbete med Emåförbundet, Mönsterås kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län och Gustaf Ulfsparres stiftelse, GUS. Projektet ingår i Emåprojektet.

Klubben har börjat biotopvårdsprojekt på Jungnerholmarna

Fliseryds Sportfiskeklubb har påbörjat ett projekt med att restaurera vattenmiljöerna i Cylinder- och Mejerikvillarna på Jungnerholmarna. Syftet är att förbättra lek- och uppväxtområden för lax och öring.

Restaurering av Cylinderkvillen med Hartijokimetoden.

Restaurering av Cylinderkvillen med Hartijokimetoden.

Före och efter när halva sträckan är restaurerad.

Före och efter när halva sträckan är restaurerad.

Före och efter restaurering (vid halvtid) i Cylinderkvillen på Jungnerholmarna.

Före och efter restaurering (vid halvtid) i Cylinderkvillen på Jungnerholmarna.

Projektet sker i samarbete med Emåförbundet, Mönsterås kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län och Gustaf Ulfsparres stiftelse, GUS. Projektet ingår i Emåprojektet.

 

Fliseryds Sportfiskeklubb har deltagit på Högsby dagen!

Klubben informerade om sin verksamhet och arrangerade populär kasttävling med  fina priser. Priser från klubben och Föreningssport i Högsby.
Av 28 deltagare gick  4 av 5 vinster till kvinnor!

Vinnare:

1:a pris: Sebastian Veith (2 dagars fiske  Hälesjöarna)
2:a pris: Jane Melzen (Filékniv (från Föreningssport i Högsby))
3:e pris: Rebecca Hermanssson (En dags fiske i Hällesjöarna)
4:e pris: Anni Karlsson (En dags fiske i övriga sjöar)
5:e pris: Thea Kratz (En dags fiske i övriga sjöar)

Grattis till alla vinnare!

Tjejerna utmärker sig vid kasttävlingen på Högsbydagen!

Tjejerna utmärker sig vid kasttävlingen på Högsbydagen!