Medlemsenkät

Hej bäste medlem!

Klubben behöver stämma av hur du ser på vår verksamhet och vad vi behöver utveckla framöver. Vi ser exempelvis att våra sätt att kommunicera med er medlemmar behöver utvecklas och bli mer kostnadseffektiva (digitalisering via e-post och hemsida skulle spara mycket pengar och arbete). Vi ser också ett behov av att fler medlemmar deltar aktivt i vår verksamhet för att göra föreningen ännu bättre. Därför har vi beslutat att skicka ut denna enkät (på lite olika sätt) som underlag för vår planering framöver. Du kan svara på enkäten digitalt här nedan, eller via en e-post som du fått av oss eller svara på pappersversionen som vi skickat dig. Enkäten är uppdelad på våra olika fiskevatten, svara bara på frågorna inom de vatten du själv fiskar. Svara senast den 31 mars 2020.

All hantering av dina svar och kontaktuppgifter sker enligt gällande regelverk.

Tack för din medverkan!

Klubbstyrelsen Fliseryds SportfiskeklubbA - Allmänt: (1 = mycket missnöjd, 5 = mycket nöjd)

12345

12345

12345

MailHemsidanBrevFacebook

12345

12345


12345

12345

12345

B - Emån:


12345


12345


12345


12345


12345


C - Hällesjöarna


12345


12345


12345


12345


12345


12345


D - Sjöarna (Skiren, Försjön, Klogöl, Lockegölarna):


12345


12345


JaNej


SkirenFörsjönLockegölarnaKlogöl


E – Campen:


12345


12345


12345


12345
F - Organisation och behov av medlemsinsatser:

Vi har diskuterat att utveckla klubben vidare med några olika ansvarsområden och den naturliga frågan är om vilken/vilka du skulle kunna tänka dig vara delaktig i (prioritera 1-6)?
KontaktuppgifterTack för att du tog dig tid att fylla i enkäten det betyder mycket för vår verksamhets utveckling! När du är nöjd med dina svar så klickar du på knappen "Skicka".

Styrelsen
Jan Es Johansson
Ordf
Fliseryds Sportfiskeklubb
Medlemsenkät FSFK 2020-02